Algemene voorwaarden

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Hamilton tobacco & gifts, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Hamilton tobacco & gifts langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Hamilton tobacco & gifts of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook.

Betalingsmethoden
Hamilton tobacco & gifts accepteert de volgende betalingsmethoden:
- betaling middels overschrijving naar ING, het snelst via internetbankieren

Verzendkosten
Verzekerde verzending gebaseerd op TNT tarieven, dit wordt in uw winkelwagentje getoond.
Let op Wij versturen alleen binnen de EU. Meer precies, naar gebieden die in ons lijstje staan čn die geen enkele uitzondering hebben in het volgende lijstje: http://www.douane.nl/particulier/overzicht-eu/. Wanneer u een bestelling plaatst die naar een ander gebied verstuurd moet worden dan kunnen wij hier niet aan voldoen, ook niet wanneer u betaald heeft. Uw betaling wordt dan op verzoek teruggestort.

Betaling
Betaling via ING 91896 t.n.v. Hamilton tobacco & gifts, Den Haag
IBAN: NL26INGB0000091896
BIC: INGBNL2A
Snelst via internet bankieren.

Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering
· Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Hamilton tobacco & gifts wiens product(en) u hebt besteld.
· De levertijd bedraagt tussen de 3 en 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling op bovengenoemde bankrekening, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hamilton tobacco & gifts zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren.

Afkoelingsperiode
Voor alle producten geldt dat zij binnen redelijke termijn door de consument kunnen worden teruggezonden naar Hamilton tobacco & gifts of naar hen kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Hamilton tobacco & gifts zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Reclamatie
Hamilton tobacco & gifts is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Hamilton tobacco & gifts het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
 

 


ENNL


(0)


WinkelwagenCadeaubonVoor bedrijvenFor companies and businessesAlgemene voorwaardenVerzekerde verzendingInloggen en registrerenBestelpaginaBedankt voor uw bestellingHartelijk dank voor uw reaktieThank you for your inquiryHomepage origineelHomepage